NI-modeller

Som ett led i det nationella samordningsansvaret för gemensam informationsstruktur tog Socialstyrelsen över V-TIM 2.1 och V-TIM 2.2 från centrum för ehälsa i samverkan (CeHis).

Från januari 2014 till december 2015 driver Socialstyrelsen projektet Vidareutvecklingen av den Nationella Informationsstrukturen (NI) där tidigare versioner av NI modeller och V-TIM har använts som underlag.

Socialstyrelsen kommer under 2015 att vidmakthålla tidigare modeller men rekommenderar användningen av den senaste versionen av den nationella informationsstrukturen.

För att öka läsbarheten av modellerna kan begrepps- och informationsmodell samt flöden laddas ned i större format uppdelade på flera A4-sidor.

Alla modeller i A4

Begreppsmodell (stor modell uppdelad på flera A4). Kärnprocess för vård- och omsorg

Informationsmodell, (stor modell uppdelad på flera A4) . Kärnprocess för vård- och omsorg

Flödesmodell (stor modell uppdelad på flera A4). Hälso- och sjukvård

Flödesmodell (stor modell uppdelad på flera A4). Socialtjänst

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00