/
/

Handlingsplan för utveckling av Öppna jämförelser inom äldreomsorg och hemsjukvård

Öppna jämförelser ska bidra till en mer jämlik och effektiv socialtjänst över hela landet. Denna plan omfattar kommuners finansierade vård och omsorg om äldre samt sådan hemsjukvård till äldre som finansieras av landsting och drivs inom primärvården. Handlingsplanen täcker år 2010-2014 och visar på nuläge och utveckling.

Läs hela sammanfattningen