/
/

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser till äldre personer år 2009

Detta dokument ersätter delvis de planerade statistikrapporterna Äldre – vård och omsorg första halvåret 2009, respektive andra halvåret 2009, som inte kommer att publiceras på grund av kvalitetsproblem i den del av underlaget som beskriver social omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL).

I dokumentet redovisas den del av de planerade rapporterna som beskriver kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

  • Närmare 185 000 personer i åldern 65 år och äldre fick någon gång under första halvåret år 2009 kommunal hälso- och sjukvård. Cirka 50 procent av dessa var i åldern 85 år eller äldre. Av det totala antalet var cirka 122 500 eller 66 procent kvinnor.
  • Under andra halvåret år 2009 fick cirka 186 000 äldre personer någon gång kommunal hälso- och sjukvård. Cirka 48 procent av dessa var i åldern 85 år eller äldre. Av det totala antalet var cirka 123 500 eller 66 procent kvinnor.

Statistiken är uppdelad på kommuner som har ansvar för hälso- och sjukvård enbart i särskilt boende och i kommuner som har ansvar för hälso- och sjukvård både i särskilt boende och i ordinärt boende. Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvården i ordinärt boende kan vara helt, det vill säga omfatta samtliga åldrar och åtaganden, eller delvis, det vill säga omfatta enbart vissa åldersgrupper eller åtaganden.

Eftersom det i ett antal kommuner har skett förändringar sedan tidigare år beträffande ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende går det inte att göra antalsmässiga jämförelser med tidigare år uppdelat på kommuner med och utan ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Lina Boberg
075-247 30 00