/
/

God handhygien – affisch

Denna affisch finns för nedladdning och kan sättas upp på lämpliga ställen som en påminnelse om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Affischen finns i två format: A4 och A3.

Läs hela sammanfattningen