/
/

Allvarliga händelser och biverkningar inom blodverksamheten rapporterade tilll Socialstyrelsen för 2009

Detta är ett presentationsmaterial som visar de allvarliga händelser och biverkningar som rapporterats till Socialstyrelsen år 2009.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Monica Axelsson
075-247 30 00

Mer hos oss

Patientsäkerhet