/
/

Aborter i Sverige 2010 – januari–juni – Preliminär sammanställning

Aborttalet för första halvåret 2010 ökade något jämfört med samma period 2009, och är på samma nivå som första halvåret 2008. Tonårsaborterna minskade dock enligt halvårsstatistiken för fjärde året i följd.

Sammanfattning

Antalet aborter under perioden januari till juni 2010 ökade i jämförelse med samma tidsperiod 2009, från 20,8 aborter per 1000 kvinnor 2009 till 21,1 för 2010. Aborttalet 2010 var det samma som för år 2008. Andelen aborter bland tonåringar minskade med 7 procent jämfört med samma period 2009 och med 14,5 procent jämfört med 2008. Under första halvåret 2010 utfördes 3 305 tonårsaborter i Sverige. Vanligast var aborter i åldersgruppen 20-24 år. Malmö kommun hade den högsta andelen aborter per 1 000 kvinnor och Kronobergs län hade den lägsta andelen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-9-23
ISBN: 978-91-86585-53-2
Format: POD
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 30 kr

Kontakt

Tsegalem Muzollo
075-247 40 49

Karin Gottvall
075-247 38 99

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik