/
/

Införande av Rakelsystemet i hälso- och sjukvården – Stöd i den operativa kommunikationsplaneringen

Rapporten ska underlätta hälso- och sjukvårdens kommunikationsplanering inför anslutningen till Rakel. Rakel är ett nationellt radiokommunikationssystem för alla organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Systemet ska hjälpa hälso- och sjukvård att samarbeta med varandra och andra aktörer, som räddningstjänst och polis.

Sammanfattning

Namnet Rakel står för radiokommunikation för effektiv ledning, och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för systemet. Rakel är tänkt att ersätta dagens tvåhundra olika system – och kommer att öka förmågan till samverkan i vardagen, men också i kris.

Rapportens syfte

Denna rapport ska underlätta hälso- och sjukvårdens kommunikationsplanering genom att föreslå hur varje landsting bör arbeta inför anslutningen. Det handlar till exempel om hur projekt- och förvaltningsorganisationen bör byggas upp, och vilka frågor varje landsting bör svara på innan man ansluter sig till systemet. Rapporten beskriver också mer i detalj hur Rakel fungerar praktiskt.

 

Läs hela sammanfattningen
mslag på Införande av Rakelsystemet i hälso- och sjukvården

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-8-6
Format: POD
Antal sidor: 83
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Lennart Engblom
075-247 30 00 

Mer hos oss

Krisberedskap