/
/

Säker vård och omsorg - med nationellt överenskomna begrepp och termer

Vård och omsorg ska vara säker, effektiv och hålla en hög kvalitet. Därför är det viktigt att ha en gemensam terminologi, så att man inom vård och omsorg förstår varandra och tolkar information på samma sätt.

Läs hela sammanfattningen
Säker vård och omsorg

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-8-10
Format: PDF
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ahlzén Karin
075-247 30 00

Mer hos oss

Terminologi