/
/

Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till vissa barn under 18 år – Meddelandeblad 4/2010

För att förbättra särskilt utsatta barns situation fick hälso- och sjukvården den 1 januari 2010 en skyldighet att beakta barnens behov av råd, stöd och information. Det gäller om en förälder har en psykisk störning eller funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom, är missbrukare eller oväntat avlider. Bestämmelserna finns i HSL och LYHS.

Läs hela sammanfattningen
Meddelandeblad -Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till vissa barn under 18 år

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-7-4
Format: POD
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr