Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Behandling av män som utövar våld i nära relationer – en utvärdering

Socialstyrelsen har utvärderat behandling av män som utövar våld i nära relationer. Utvärderingen visar att många män som sökte sig till behandling minskade sitt våld under uppföljningstiden och resultaten tyder på att behandling av män kan vara ett verksamt medel för att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer.

Sammanfattning

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen utvärderat behandling av män som utövar våld i nära relationer. Utvärderingen visar att många män som sökte sig till behandling minskade sitt våld under uppföljningstiden, som var ett år. Männens psykiska hälsa förbättrades också, och alkohol- och narkotikabruket minskade. Resultaten tyder på att behandling av män kan vara ett verksamt medel för att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer.

Studien omfattade verksamheter på åtta platser i landet. Verksamheterna delades in i tre grupper: ATV (Alternativ till våld), kris- eller manscentrum och Utväg. Behandlingsmetoderna i de tre grupperna visade sig vara likartade. Ett centralt tema i behandlingen var att männen ska inse sitt ansvar för våldet.

188 män besvarade flera självskattningsformulär när de började i behandling och 140 av dem samma formulär ett år senare. Bara 16 stycken av de kvinnor som hade utsatts för våld av männen tackade ja till att delta i utvärderingen.

Hälften av männen (51 procent) hade utövat allvarligt fysiskt våld året före behandlingen. Ett år senare var det 23 procent, om man antar att våldet inte minskade bland dem som föll bort vid uppföljningen; annars blir andelen mindre. Det allvarliga psykiska våldet minskade från 59 till 39 procent. De flesta, 78 procent, hade också utövat lindrigt fysiskt våld, som minskade till 43 procent.

Även om männens psykiska problem och alkoholproblem också minskade, var problemen vid uppföljningen fortfarande större än hos en normalgrupp.

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de tre grupperna av verksamheter i förbättringarna över tid.

Det är inte säkert att förbättringarna berodde på behandlingen. För att veta det hade det krävts skillnader mellan grupperna eller att utvärderingen också hade omfattat en kontrollgrupp som inte fick behandling. Någon sådan fanns inte att tillgå.

De flesta verksamheterna dokumenterade både männens förändringar och sina behandlingsmetoder sparsamt. Verksamheterna behöver utveckla sin dokumentation och uppföljning för att även i fortsättningen kunna förbättra sitt arbete.

Verksamheterna använde olika metoder för att skapa säkerhet för männens kvinnor och barn. Frågan vilka metoder som fungerar bäst kräver sin egen utvärdering.

Sammantagna är resultaten i denna utvärdering lovande. Det behövs dock studier över längre tid och studier som bättre kan avgöra vilka som är de verksamma faktorerna, när män upphör att utöva våld i nära relationer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-6-34
Format: PDF
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Per Arne Håkansson
075-247 30 00