/
/

Cancerregistret – Kodningsinstruktion 2010

Kodningsinstruktionen 2010 är en lathund för kodning av tumörsjukdomar. En ny version publiceras i februari varje år. Den riktar sig främst till de sex regionala tumörregistren som ett verktyg för att kodningen skall göras på samma sätt.

Sammanfattning

Sammanställningen har utförts av en projektgrupp med representanter från varje regionalt tumörregister; Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå, under ledning av föredragande läkare på cancerregistret vid Socialstyrelsen.

Leukemier och leukemiliknande tillstånd (C42) samt Mailigna lymfom (CRL) ingår inte i årets version.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-5-5
Format: PDF
Antal sidor: 111
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Shiva Ayoubi
075-247 30 51