/
/

Överenskommelser om samarbete - Meddelandeblad 1/2010

Landsting och kommuner är skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. I meddelandebladet ges vägledning kring överenskommelsernas innehåll.

Läs hela sammanfattningen
Överenskommelser om samarbete

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-5-23
Format: POD
Antal sidor: 13
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Linda Almqvist
075-247 39 98

Helena Forsell
075-247 38 92