/
/

Aborter 2009 – Induced abortions 2009

År 2009 minskade aborterna för första gången på flera år. Mest minskade tonårsaborterna. Rapporten innehåller statistik efter län, kommun, kvinnans ålder, graviditetens längd, abortmetod med mera.

Korrigerad: Hela Diagram 6, sidan 21, 26 november 2010

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar antalet aborter i Sverige under 2009, i relation till antal kvinnor i fertil ålder. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975. År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebar att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande Medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär i huvudsak fri abort.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 och drygt 38 000 per år. Mellan åren 1990 och 1999 sjönk antalet aborter, men har sedan år 2004 ökat fram till år 2008. Under 2009 utfördes 37 524 aborter, att jämföra med 38 053 året innan. Detta innebär att antalet aborter har minskat från 21,3 aborter per 1 000 kvinnor år 2008 till 20,8 aborter år 2009, en minskning med 2,4 procent.

Åldersfördelningen bland kvinnor som genomgår abort har förändrats under åren. Antalet tonårsaborter var 1975 cirka 30 per 1 000 kvinnor, respektive 27 för åldersgruppen 20–24 år. Sedan 1977 har förhållandet varit omvänt, det vill säga antalet aborter per 1 000 kvinnor har varit flera för åldersgruppen 20–24 år än för tonåringarna. Under 2009 genomfördes 22,5 tonårsaborter per 1 000 kvinnor, vilket innebär en minskning med 8,4 procent jämfört med 2008.

De geografiska skillnaderna under 2009 är stora och den högsta frekvensen tonårsaborter hade Gotlands, Stockholms samt Göteborgs kommuner. Lägst var antalet tonårsaborter per 1 000 kvinnor i Blekinge, Kronoberg samt Jönköpings län.

Nästan 78 procent av alla aborter under 2009 utfördes före utgången av den 9:e graviditetsveckan. Andelen medicinska aborter fortsätter att öka och utgör knappt 86 procent av alla aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan. De regionala skillnaderna är dock stora, både när det gäller andelen aborter före utgången av den 9:e graviditetsveckan och andelen medicinska aborter. I Kalmar, Västerbotten och Södermanlands län genomfördes 84 procent av aborterna före utgången av den 9:e graviditetsveckan, medan motsvarande andel i Malmö kommun var knappt 72 procent. Vanligast är de medicinska aborterna i Kalmar med 98 procent. Den lägsta andelen återfinns i Värmland med drygt 69 procent.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-5-12
ISBN: 978-91-86585-24-2
Format: POD
Antal sidor: 49
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Tsegalem Muzollo
075-247 40 49

Karin Gottvall
075-247 38 99