/
/

Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats – handläggning och dokumentation – Meddelandeblad

Detta meddelandeblad informerar om regler för handläggning av stöd till anhöriga som vårdar närstående. Främst behandlas rättssäkerhetsaspekten och regler för dokumentation, liksom även skillnaden mellan det stöd som erbjuds i form av allmän service, behovsprövat stöd och stöd enligt LSS.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-4-32
Format: POD
Antal sidor: 9
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Britta Mellfors
075-247 30 00