/
/

Numeriskt register över den 1 januari 2010 gällande författningar som Socialstyrelsen utfärdat, m.m.

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

  • Föreskrifter är bindande regler.
  • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan
    eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter
och allmänna råd.

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Numeriskt register över den 1 januari 2010 gällande författningar som Socialstyrelsen utfärdat, m.m.

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-4-29
Format: Häfte
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00