/
/

Barns psykiska hälsa – en utmaning också för förskolan och skolan

Informationsblad om fem skrifter från Socialstyrelsens Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP), som sammanfattar kunskaperna kring ADHD och andra beteendeproblem, autism, ledsna barn, blyga barn och barn som utsätts för fysiska övergrepp.

 

Sammanfattning

Hur bemöter du barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa? När kan barnen behöva hälso- och sjukvård? Hur kan förskolan och skolan bidra till att dessa barn får så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas och lära sig nya saker?

Det är några av de frågor som tas upp i fem skrifter från Socialstyrelsens Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP). Skrifterna är värdefulla underlag i kontakterna mellan lärare, skolhälsovård och elevhälsovård.

De sammanfattar kunskaperna kring:

• Barn med ADHD och andra beteendeproblem

• Ledsna barn

• Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

• Blyga och ängsliga barn

• Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Socialstyrelsens UPP-centrum vill öka kunskaperna för tidiga insatser som bidrar till att förebygga svårare psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Genom skrifterna får förskollärare, fritidspedagoger och lärare översikter över aktuell kunskap som kan användas i mötet med barn och unga och deras föräldrar.

Skrifterna utgår från vardagliga situationer i förskolan och skolan med barn som till exempel är ledsna eller ängsliga eller som utmanar sig själva och andra. Det är barn som riskerar psykisk ohälsa om de inte tidigt får rätt stöd – i förskolan och skolan och genom hälso- och sjukvården.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-4-25
Format: Folder
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Pär Alexandersson
075-247 30 16