Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Piercing och tatuering – hälsorisker samt gällande lagar och regler

Vilka krav ställer lagstiftningen på den som håller på med piercing och tatuering? Eftersom dessa verksamheter innebär hälsorisker är det viktigt att veta vad som gäller. Skriften beskriver hälsorisker och hur de kan förebyggas samt vad lagen säger.

Sammanfattning

Det blir allt vanligare att människor piercar och tatuerar sig. Dessa ingrepp är förknippade med hälsorisker. I denna skrift beskrivs hälsoriskerna och hur de kan förebyggas. Skriften vänder sig till dig som arbetar med piercing och tatuering och därmed är verksamhetsutövare.

Skriften redogör även för vilka krav som ställs i gällande lagstiftning när det gäller piercing, tatuering och andra former av yrkesmässig hygienisk behandling.

Informationen har tagits fram efter samråd med Kemikalieinspektionen, Karolinska Institutet, Karolinska sjukhuset samt kommunala miljöinspektörer. Kontakter har även tagits med yrkesmässiga utövare av piercing och tatuering.

För mer information – se Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4) och Socialstyrelsens handbok om sådan verksamhet (art.nr. 2006-101-3).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-4-2
ISBN: 978-91-86585-13-6
Format: Broschyr
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 10 kr

Kontakt