Ledsna barn

Detta är en av fem kunskapssammanfattningar om barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa som Socialstyrelsen tagit fram för personal i förskola och skola. Författaren svarar själv för innehållet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-7
ISBN: 978-91-86301-96-5
Format: Bok
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr