/
/

Ytterligare medel för implementering av bestämmelsen i  5 kap. 10 § socialtjänstlagen (SoL)

Meddelandebladet inhåller information om stöd till personer som vårdar en närstående. I bilaga 1 finns en lista över fördelningen av medel uppdelat per kommun.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-34
Format: POD
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Britta Mellfors
075-247 30 00