/
/

Evidensbaserad praktik på svenska socialhögskolor

Sammanfattning

Intresset ökar för evidensbaserade metoder och en evidensbaserad praktik. Samtidigt finns det kritiska röster om att socionomutbildningar inte förbereder studenterna i tillräckligt hög utsträckning för professionellt arbete och att de inte ger studenterna kunskap om evidensbaserade metoder och en evidensbaserad praktik.

I rapporten beskrivs hur utvärderingsmetodik, evidensbaserade metoder, och evidensbaserad praktik förekommer i socionomprogram, magister- och masterprogram samt fristående kurser. Resultaten omfattar samtliga 16 svenska socionomutbildningar som fanns i december 2009 och baseras på innehållet i utbildningsplaner, kursplaner och litteraturlistor.

Granskningen visar att evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik utgör en begränsad del av socialhögskolornas undervisning samt att variationen är stor mellan olika institutioner.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-31
ISBN: 978-91-86585-07-5
Format: POD
Antal sidor: 72
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Knut Sundell
075-247 34 09