/
/

Vägledning till NordDRG Svensk fullversion 2010

"Vägledning till NordDRG " är en förenklad beskrivning av grupperingslogiken i NordDRG och vänder sig främst till dem som praktiskt arbetar med DRG-frågor. Vägledningen är avsedd som ett hjälpmedel för alla användare av NordDRG, till exempel läkare eller läkarsekreterare med DRG-ansvar på enskilda kliniker.

Sammanfattning

Vägledningen är i de flesta fall fullt tillräcklig för att användaren skall förstå innehållet i en DRG. I de fall där grupperingslogiken är mycket komplicerad finns hänvisningar till den fullständiga manualen. Manualen för NordDRG med fullständig grupperingslogik kan nås via Socialstyrelsens hemsida.

Vägledningen beskriver tillkomsten av NordDRG samt dess användningsområden (kapitel 1) och ger en översiktlig beskrivning av grupperingsprinciperna (kapitel 2). De därpå följande kapitlen är utformade som tabeller där man kan se de diagnoser och åtgärder som sorterar under en viss DRG (kapitel 3, där DRG-grupperna är ordnade i nummerordning) eller vilka DRG man kan få vid en viss diagnos (kapitel 4) respektive vid en viss åtgärd (kapitel 5). Därefter följer tabeller med de diagnoser (kapitel 6) och de åtgärder (kapitel 7) som kan leda till en så kallad komplikations-DRG. En tabell med de åtgärdskoder (enligt KVÅ- Klassifikation av vårdåtgärder) som aldrig kan påverka DRG-grupperingen finns i kapitel 8 och de åtgärdskoder som bara påverkar grupperingen av öppenvård finns i kapitel 9. Kapitel 10 innehåller en förteckning över samtliga diagnoskoder per MDC. Slutligen finns en förteckning över aktuella fördjupningskoder till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem (kapitel 11).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-23
Format: POD
Antal sidor: 659
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 250 kr

Kontakt

Lisbeth Serdén
075-247 30 00

Mer hos oss

NordDRG