/
/

Lägesrapport 2010

I fristående fördjupningsdelar redovisar Lägesrapport 2010 den aktuella utvecklingen inom folkhälsa, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt vård och omsorg om äldre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-21
Format: POD
Antal sidor: 172
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00