/
/

Kostnader för alkohol och narkotika 2003

Rapporter redovisar Socialstyrelsens beräkning av samhällets direkta kostnader för alkohol och narkotika 2003.

Samhällets direkta kostnader för alkohol och narkotika har av Socialstyrelsen beräknats till knappt 30 miljarder kronor 2003. Beräkningen har varit en del i arbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård som publicerades 2007.

Den största delen av kostnaderna, 84 procent, har uppskattats vara kostnader för vård och omsorg, dvs. kostnader som uppstår som en följd av alkohol och narkotika. Endast 3 procent av kostnaderna är kostnader för förebyggande insatser.

Beräkningarna är baserade på antaganden och ska tolkas med försiktighet.

Läs hela sammanfattningen
 

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-15
Format: POD
Antal sidor: 82
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00