/
/

Uppföljning och kvalitetsutveckling av försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Socialstyrelsen och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen av försäkringsmedicinskt besluttsstöd under 2009. Både i hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har både användandet och den upplevda nyttan ökat.

Sammanfattning

Socialstyrelsen och Försäkringskassan redogör i rapporten dels för de aktiviteter som de båda myndigheterna bedrivit i syfte att utveckla och implementera det försäkringsmedicinska beslutsstödet, dels för data rörande beslutsstödets användande och effekter för sjukskrivningsprocessen fångade efter den förra lägesrapporten (1) i januari 2009. Både i hälso- och sjukvården och i Försäkringskassan kan en positiv utveckling vad gäller användande och upplevd nytta av beslutsstödet avläsas. Några av erfarenheterna 2009 som kan framhållas är:

 

  • Kortare sjukskrivningstider och minskad spridning kring genomsnittsvärden. Sjukskrivningsbedömningarna har blivit enhetligare sedan beslutstödet införts.
  • Många sjukskrivande läkare ser en nytta med stödet. 80 procent (av 14 000 svarande) anser att beslutsstödet har ett värde för kvaliteten i sjukskrivningsarbetet.
  • 58 procent av de läkare som använt beslutsstödet anser att det är ett stöd i kontakten med patienterna.
  • Andelen bland Försäkringskassans handläggare (2 800 svarande) som säger sig ha nytta av beslutsstödet har på ett år ökat från 45 till 76 procent.
  • Andelen handläggare vid Försäkringskassan som varje gång begär komplettering då motivering till överskridande av rekommenderad sjukskrivningstid saknas har ökat från 17 till 27 procent.
  • Både användningen av, och kvaliteten i, det försäkringsmedicinska beslutsstödet behöver fortfarande stärkas. Det finns bl.a. behov av kompetensutveckling, både i läkarkåren och bland Försäkringskassans handläggare.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-2-5
ISBN: 978-91-86301-91-0
Format: POD
Antal sidor: 19
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anna Ericsson
075-247 30 00