/
/

Luftvägsinfektioner - upprepade kurer

Underlaget till denna rapport har erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister.

En ny kur luftvägsantibiotika inom en 14-dagarsperiod kan ha många orsaker som olämplig läkemedelsform (mixtur, tablett) eller att smaken inte uppskattas av småbarn, allergi, recidiv eller utebliven förbättring (virus- eller mykoplasmaetiologi). Skälet till att nästan hälften av upprepade förskrivningar av luftvägsantibiotika leder till recept på ytterligare en kur av samma antibiotikum bör vidare utforskas i strävan efter att minska verkningslös antibiotikabehandling

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-2-22
Format: POD
Antal sidor: 10
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Pinelopi Lundquist
075-247 30 00