/
/

Utländska kvinnors aborter i Sverige under år 2009

En ändring i abortlagen (SFS 2007:998) trädde i kraft den 1 januari 2008, som möjliggör för kvinnor som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige att få abort utförd i landet utan särskilt tillstånd. Därför har Socialstyrelsen för verksamhetsåret 2009 samlat in statistik över antalet utländska kvinnors aborter i Sverige.

 

Sammanfattning

Resultatet visade att 132 aborter utfördes under år 2009 vid 29 av totalt 106 abortkliniker. Den största andel aborter utfördes på kvinnor från Asien, 29 procent, följt av land inom EU utom Norden, 19 procent och Sydamerika, 16 procent. Elva procent av det totala antalet aborter utfördes på kvinnor från Norden.
Mer än hälften, 58 procent av aborterna genomfördes i tidig graviditet, dvs. före utgången av den nionde (9+0) graviditetsveckan, knappt var fjärde abort utfördes efter vecka nio (9+0) men före utgången av den tolfte veckan, (12+0), 24 procent. Andelen sena aborter, utförda efter utgången av tolfte veckan, var 17 procent.
Vid de flesta aborter, 126 av 132, hade kvinnan fått information i samband med åtgärden. Vid 39 procent av aborterna hade kvinnan varit på stödsamtal och vid 32 procent på efterkontroll.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-2-11
Format: POD
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort