<%= GetMarkupText("MainLogo_AltText")%>
/
/

Inaktuellt

Denna publikation eller webbsida gäller inte längre. För att läsa inaktuella publikationer som saknar pdf, vänd dig till KB.

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (ICD-10-SE)

Det primära syftet med ICD-10-SE är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Ersätter Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97)

Den tryckta ICD-10-SE är slut och går endast att ladda ner.

För komplett information ladda även ner kumulativ ändringslista över de ändringar som skett i ICD-10-SE från och med 2012-01-01 nedan.

Ändringar i och tillägg till:
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-10-SE) (uppdaterat 2016-01-20.)  

Bilagor

ICD-10-SE-fördjupningskoder 2016 (uppdaterat 2016-01-15)

Specialister som medverkat

Tecken- och ordförklaringar

Inledning

Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer

Förteckning över vissa kategorier med gemensamma egenskaper

Förteckning över avvikelser mellan WHOs ICD-10 och KSH97 

 

Läs hela sammanfattningen
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-11-13
Format: PDF
Antal sidor: 761
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt