/
/

Uppdraget att verka för att befintlig kunskap om stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld sprids till personalen inom socialtjänsten

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-11-10
Format: POD
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ola Florin
075-247 35 88