/
/

När det som inte får hända ändå inträffar – den första rapporten om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott

2008 trädde en ny lag i kraft som innebär att Socialstyrelsen ska göra en utredning när ett barn avlider i anledning av brott. I de sju fall som utretts har barnen varit i behov av skydd. Rapporten pekar på flera punkter där skola, polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver förbättra sina insatser.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-1-24
ISBN: 978-91-86301-65-1
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Anna Ericsson
075-247 30 00