SOSFS 2009:32 Användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning.

Rättelse

Rättelseblad SOSFS 2009:32

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:32

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-1-17
Format: Häfte
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr