SOSFS 2009:31 Vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

Rättelse

Rättelseblad SOSFS 2009:31

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:31

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-1-16
Format: Häfte
Antal sidor: 44
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 56 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2009-12-01
Utkom från tryck: 2010-03-09
Gäller från och med: 2010-04-01