SOSFS 2009:30 Donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler

Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler.

Rättelse

Rättelseblad SOSFS 2009:30

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:30

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-1-15
Format: Häfte
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 60 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2009-12-01
Utkom från tryck: 2010-03-09
Gäller från och med: 2010-04-01