SOSFS 2009:29 Transfusion av blodkomponenter

Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter.

Rättelse

Sidorna 11 och 12 har rättats. Rättelsen är markerad med streck i kanten.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:29

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-1-14
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2009-12-01
Utkom från tryck: 2009-02-01
Gäller från och med:2010-04-01