SOSFS 2009:28 Blodverksamhet

Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet.

Rättelse

Rättelseblad SOSFS 2009:28

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:28

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-1-13
Format: Häfte
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 60 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2009-12-01
Utkom från tryck: 2010-02-01
Gäller från och med: 2010-04-01