/
/

Strukturerad journalgranskning för att identifiera och mäta förekomst av skador i vården enligt metoden Global Trigger Tool – Handbok för patientsäkerhetsarbete

Övningsjournal i två varianter

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-34
Format: PDF
Antal sidor: 33
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00