Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985-2005

I denna redovisning kommenteras kortfattat de normer för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen som Socialstyrelsen publicerat under åren 1985–2005 och de viktigaste ändringarna när det gäller deras konstruktion, innehåll och nivå.

 

Sammanfattning

Redovisningen kan vara svår att förstå för den som inte känner till socialtjänstlagen och hur handläggningen av ekonomiskt bistånd går till. Information om detta finns i Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd.

Efter redovisningen finns en källförteckning.

I bilaga 1 redovisas normen för ensamstående utan barn år för år, i kronor
och i procent av basbeloppet. Skälet till att endast summorna för ensamstående redovisas är att det skulle bli för komplicerat att redovisa tabeller över alla möjliga kombinationer av vuxna och barn i olika åldrar. Den som själv vill ta reda på vilken summa som gällde för ett visst år och en viss typ av hushåll kan gå till tabellerna inne i dokumentet.

I bilaga 2 redovisas vilka behov som normen skulle täcka vid olika tidpunkter.

I bilaga 3 redovisas alla fotnoter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-9-24
Format: PDF
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anette Agenmark
075-247 30 00