/
/

Jämförelsetal för socialtjänsten år 2008

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-9-5
ISBN: 978-91-86301-43-9
Format: POD
Antal sidor: 333
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 169 kr

Kontakt

Anders Järleborg
075-247 37 90