/
/

Effektutvärdering i doktorsavhandlingar i ämnena socialt arbete och psykologi

IMS har granskat samtliga doktorsavhandlingar i socialt arbete och psykologi under perioden 1997–2006, totalt 509 stycken. Granskningen visar att bara drygt var tionde avhandling innehåller studier av interventioners effekter; 11 procent inom disciplinen socialt arbete och 14 procent inom psykologi.

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-250
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 82 kr

Kontakt

Jenny Nybom
075-247 35 97