/
/

Basalcellscancer (BCC) i Sverige 2004–2008

I rapporten presenterar vi statistik över nya fall av basalcellscancer, som är den vanligaste hudcancerformen. Liksom annan hudcancer ökar basalcellscancern i Sverige.

Sammanfattning

Under 2008 har 36 560 fall av basalcellscancer (BCC) inrapporterats till det svenska cancerregistret. BCC är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Sedan 2004, då mätningen påbörjades, föreligger en ökning av antalet fall, vilket delvis kan förklaras av förändringen i befolkningens åldersstruktur.

Antalet personer som drabbas av basalcellscancer varje år är 30 000 – 35 000, varav en del utvecklar mer än en tumör. Risken att få BCC ökar med stigande ålder, dvs. tumören är sällsynt bland ungdomar och medelåldern vid insjuknandet är 70 år för män och 69 år för kvinnor. Den vanligaste lokalisationen är huvudet, där BCC på öronen är mycket vanligare hos män. Den vanligaste registrerade histologiska typen är den lågaggressiva, nodulära formen. Distributionen av BCC-fall varierar geografiskt med den högsta incidensen i södra Sverige.

De nordiska cancerregistren, däribland det svenska, är unika och drar till sig intresse internationellt. Därför är rapporten, bortsett från denna sammanfattning, helt på engelska.

Läs hela sammanfattningen
 

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-12-12
Format: POD
Antal sidor: 17
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Shiva Ayoubi
075-247 30 51