/
/

Socialstyrelsens yttrande över departementspromemorian Den nya skollagen- för kunskap, valfrihet och trygghet (DS 2009:25)

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-9-25
Format: POD
Antal sidor: 9
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Annika Öquist
075-247 35 95

Mer hos oss

Barn och familj