/
/

Aborter i Sverige 2009 januari-juni - Preliminär sammanställning

Antalet aborter per 1 000 kvinnor har minskat med 2 procent första halvåret 2009 jämfört med samma period 2008. Flest aborter gjordes i åldersgruppen 20-24 år. Bland tonåringar minskar aborterna med 8 procent jämfört med förra året.

Sammanfattning

Antalet aborter under perioden januari till juni 2009 minskade i jämförelse med samma tidsperiod 2008, från 21,3 aborter per 1000 kvinnor 2008 till 20,8 för 2009. Andelen tonåringar som gjorde abort minskade med 8 procent jämfört med samma period 2008 och under första halvåret 2009 gjorde 3 565 tonåringar abort. Vanligast är aborter i åldersgruppen 20-24 år. Malmö kommun hade flest aborter per 1 000 kvinnor och Blekinge län minst.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-9-23
ISBN: 978-91-86301-48-4
Format: POD
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 32 kr

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik