SOSFS 2009:15 Abort

Socialstyrelsens föreskrifter om abort.

Bilagor

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:15

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-9-22
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2009-07-07
Utkom från tryck: 2009-10-09
Gäller från och med: 2009-11-01