/
/

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – officiell statistik om antal legitimerade (2008) och arbetsmarknadsstatus (2007)

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-9-17
ISBN: 978-91-86301-46-0
Format: POD
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Maria Enggren-Zavisic
075-247 39 87