/
/

Öppna jämförelser och utvärdering 2009 – Hjärtsjukvård

Socialstyrelsen förväntar sig att hälso- och sjukvården ska vidta åtgärder för att förbättra hjärtsjukvården. Inom nio områden finns behov av förbättringar för nästan alla landsting och sjukhus. Variationen på landstingsnivå i dödlighet efter hjärtinfarkt är stor. Det är därför möjligt att sänka dödligheten i hjärtinfarkt ytterligare.

Bilagor

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-93
ISBN: 978-91-85999-40-8
Format: Bok
Antal sidor: 208
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 250 kr

Kontakt

Björn Nilsson
075-247 30 00