/
/

Risk- och sårbarhetsanalys 2008 - Enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Socialstyrelsen ansvarar för det samarbete som behövs för att säkerställa den samhällsviktiga verksamheten, exempelvis socialtjänst och hälso- och sjukvård. Myndigheten är också kontaktpunkt för WHO och arbetar där med såväl normering som rapportering.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-88
Format: POD
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap