/
/

En kvalitetsutveckling för HVB - Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-5
ISBN: 978-91-85999-91-0
Format: Broschyr
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 10 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00