/
/

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-34
Format: POD
Antal sidor: 22
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00