/
/

Standardiserade bedömningar i samband med utredningar om vårdnad, boende och umgänge - En systematisk kartläggning av forskningsaktiviteten

 

Sammanfattning

Den systematiska kunskapsöversikten visar att forskningen är begränsad om standardiserade bedömningar i samband med utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Det gäller särskilt de specifika instrumentens tillförlitlighet. Kartläggningen visar också att de bedömningsinstrument som används i vårdnads- och umgängesrättsmål (mestadels i USA) framför allt består av olika typer av psykologiska tester. Socialnämnden ska dock göra riskbedömningar av såväl faktiska omständigheter som av attityder och subjektiva upplevelser av familjesituationen som ska sättas i relation till graden av risk i barnets miljö, och därför bedöms inte de bedömningsinstrument som har identifierats i kartläggningen vara relevanta för socialtjänstens familjerätt. Dessutom är få av dessa instrument validerade, varför deras prediktiva förmåga är oklar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-26
Format: PDF
Antal sidor: 53
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00