/
/

Socialstyrelsens upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (2007:9) om användningen av begrepp och termer - Meddelandeblad

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-208
Format: PDF
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00