/
/

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarnas metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en nationell inventering

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna saknar till stor del det gemensamma förhållningssätt i arbetet med barns och ungdomars psykiska ohälsa som finns i manualer och riktlinjer för arbetet

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-195
Format: POD
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00